Davranış Bozukluğu Olan Çocuğa Okunacak Dua

Dua kelimesi “aramak, çağırmak, istemek; “Yardım istemek” anlamına gelen dawat ve dawâ kelimeleri gibi bir mastar olup, “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya dilek ve yalvarış” anlamında isim olarak da kullanılmaktadır. .
Arapçada kullanılan edatlara göre dua etmek, beddua etmek anlamlarına da gelir. Duanın asıl amacı, Allah’ın huzurunda durumu arz etmek ve O’na dua etmek olduğuna göre, namaz kul ile Allah arasında bir diyalogdur. Bunun olabilmesi için önce Allah insanı kendi varlığından haberdar etmiş ve insan varlığının bağlı olduğu bu üstün güç karşısında, kendisinden üstün olanlarla saygı ve umutla iletişim kurması gerekmiştir. Kabul edildi.

Bu tür bir temasın sonucu olarak dua, hem insanın ihtiyaç ve eksikliklerini gidermeyi hem de daha büyük bir mükemmelliğe ulaşmayı amaçlayan bir diyalog aracıdır. Yani namaz, sınırlı, sonlu ve güçsüz, sınırsız ve sonsuz kudrete sahip bir varlığın kurduğu bir köprüdür. Bu nedenle insan, tarihin hiçbir döneminde ibadetten uzak kalmamıştır.
Çocuklara okunacak dualar vardır. Bu dualar çocukların gelişimi için oldukça önemlidir. Çocuklarda davranış bozukluğu oldukça sorunludur. Bu sorunu çözmek için davranış bozukluğu olan çocuğa okunacak dua bilmeniz gerekmektedir.

Duanın kabûl olması için herhangi bir şart olmamakla birlikte fiilde bazı şekilî unsurlar gözetilmiştir. Bunlar daha çok namazın zamanı, yeri ve şekilleri ile ilgilidir. Her yerde ibadet edilebilmesine rağmen, tarih boyunca farklı dinler belirli ibadet yerleri belirlemiş veya bu mekanlarda namaz kılmanın daha tesirli olduğuna inanmışlardır. Cemaatle ibadet ve ibadet için yapılan kiliselerin yanı sıra, ilahi gücün farklı zamanlarda tecelli ettiği yükseklikler, kayalar, dağlar gibi yerler ve bazı ağaçların etrafı da popüler ibadet yerleriydi. Bireysel dua her zaman kılınabilse de, daha güvenilir olması için belirli zamanları seçmeye özen göstermişlerdir. Çeşitli dini ve tarihi olaylar, ibadet ve ibadet zamanını, doğanın ritmini etkili bir şekilde belirlemektedir.

Duanın muhtevasını yansıtan dış şekiller ile dua edenin iç dünyası da duanın birer parçası sayılmalıdır. Namazda ayakta durmak, diz çökmek, rükû etmek, secde etmek, secde etmek, elleri göğe kaldırmak, açmak, sarılmak, kucaklamak, yukarıya bakmak, alkışlamak, göğse veya alna vurmak, çıplak veya giyinik ayaklar, açık veya örtülü haller farklı dinlerde namazda farklı davranışlardır. mevcudiyet, bedeni bir yere doğru döndürme, hareket (dans), jestlere kelime ekleme, müzik aletleri kullanma gibi çemberler. Çocuk eğitimi de bu durumun bir parçasıdır.

Dinlerde dualar muhtevasına, şekline ve ifadesine göre birkaç çeşide ayrılır. Bu ana ve en yaygın duadır. Bu dua türünde kişi kötülüklerden kurtulmak veya iyiliğe ulaşmak ister. Diğer bir tür ise şükran ve övgüdür. Bir istek ve O’nun kabul ettiği bir istek doğrultusunda O’nun üstün sıfatlarını sayarak Allah’ı tesbih etmektir. Şükran ve övgü genellikle duanın başındadır.

İslam’dan önce dua. İlkel topluluklarda geleneksel dua, aile reisinin, kabile reisinin veya rahibin dualarına cemaat katılımı (amin diyerek) şeklinde gerçekleşir. Kötülüklerden korunma ve dünyevî nimetlerden yararlanma arzusu, namazın ilkel halini tanımlayan en belirleyici özelliktir. Hint mistisizmde, Upanişadlardan kaynaklanan ve yoga psikotekniğine dayanan duasız dua vardır. Hinduizm’de dua ikna edici sözlerle yapılır; Yaygın bir dua sembolü, bir tür besmele olan “om” dur. Budizm’in yüce bir varlığa özel bir duası yoktur, ancak Buda’ya dua etme ve yalvarma geleneği vardır. Şinto’da dua, tapınakta veya evde tanrılara pirinç ve pirinç şarabı sunularak yapılır.

Kaynak : https://iyiarastir.com/davranis-bozuklugu-olan-cocuga-okunacak-dua/

Yorum yapın